Главная Законодательство Закон о пчеловодстве Украины - Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Авторизация

Спасибо что зашли на наш сайт. Здесь Вы найдете много полезной информации почерпнув и повысив свои познания в пчеловодстве.До скорого свидания!
 
Закон о пчеловодстве Украины - Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Обножка - Законодательство
Оглавление
Закон о пчеловодстве Украины
Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Все страницы

 

 

 

 

Розділ IV
ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Стаття 18. Порядок заготівлі та реалізації продуктів бджільництва
Заготівля та реалізація продуктів бджільництва здійснюються фізичними та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.
Стаття 19. Ветеринарно-санітарна експертиза в галузі бджільництва
Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою їх реалізації підлягають ветеринарно-санітарній експертизі, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
Стаття 20. Виробництво та реалізація вощини
Виробництво вощини з метою її реалізації здійснюється фізичними та юридичними особами в установленому порядку.
Стаття 21. Лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва (апітерапія)
З метою профілактики та лікування захворювань людей і тварин застосовуються лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти), виготовлені з продуктів бджільництва.
Доклінічне вивчення таких лікарських засобів, їх клінічне випробування та застосування здійснюються відповідно до законодавства України.
Стаття 22. Використання бджіл
Бджоли використовуються для запилення ентомофільних дикорослих рослин, запилення і підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення та виробництва продуктів бджільництва.
Фізичні та юридичні особи, які вирощують ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення, для підвищення урожайності цих рослин можуть використовувати пасіки на договірних засадах.
Стаття 23. Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва
Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
Продукти бджільництва, які вивозяться за межі України, підлягають сертифікації відповідно до законодавства.
Нерайоновані породи бджіл ввозяться в Україну лише в наукових цілях з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики за погодженням з Українською академією аграрних наук.

 


 

 

 

 

Розділ V
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ У ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Стаття 24. Професійна діяльність у галузі бджільництва
Професійною діяльністю в галузі бджільництва можуть займатися громадяни, які мають освіту відповідного рівня та професійного спрямування.
Підготовка спеціалістів із бджільництва здійснюється у професійно-технічних і вищих сільськогосподарських закладах освіти.
Післядипломне навчання спеціалістів із бджільництва проводиться на факультетах, курсах підвищення кваліфікації у вищих закладах освіти та на спеціалізованих курсах.
Підвищенням кваліфікації пасічників можуть також займатися громадські організації відповідно до їх статутів.
Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів із бджільництва підприємств, установ та організацій з приватною формою власності, у тому числі фермерських господарств, здійснюються за рахунок власних коштів, а спеціалістів органів виконавчої влади у галузі бджільництва - за рахунок коштів Державного бюджету України.
Спеціалісти органів виконавчої влади у галузі бджільництва підлягають атестації у встановленому законодавством порядку. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, категорія, а також встановлюється посадовий оклад згідно із законодавством України.
Стаття 25. Наукове забезпечення в галузі бджільництва
Наукове забезпечення в галузі бджільництва здійснюється Українською академією аграрних наук через мережу її науково-дослідних установ відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Стаття 26. Фінансування заходів у галузі бджільництва
Фінансування заходів у галузі бджільництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших не заборонених законами України джерел.
Фінансування загальнодержавних і регіональних цільових програм у галузі бджільництва здійснюється відповідно в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на проведення селекційно-племінної роботи у тваринництві.


 

 

 

 

Розділ VI
ОХОРОНА БДЖІЛ
Стаття 27. Забезпечення охорони бджіл
Охорона бджіл забезпечується шляхом:
вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сімей;
надання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики та лікування захворювань бджіл;
сприяння безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік;
організації наукових досліджень, спрямованих на охорону бджіл;
проведення через засоби масової інформації пропаганди зайняття бджільництвом та необхідності охорони бджіл, реклами продуктів бджільництва;
забезпечення оптимальної кількості бджолиних сімей в ареалах їх розселення;
сприяння діяльності, спрямованій на збереження бджіл;
організації державної підтримки бджільництва.
Стаття 28. Обов'язки власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл
На власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл покладаються обов'язки, передбачені законом.
Стаття 29. Державний ветеринарний контроль у галузі бджільництва
З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництва здійснюється державний ветеринарний контроль у порядку, визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину".
Стаття 30. Охорона ареалів розселення бджіл
Юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону.
У процесі сільськогосподарської діяльності, лісових користувань, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону сільськогосподарських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення, проведення військових навчань і маневрів, навчань з цивільної оборони населення, випробовувань будь-якої техніки повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів розселення бджіл.
Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фізичного знищення бджіл під час медозбору.
Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь.
Стаття 31. Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин
Застосування засобів захисту рослин у сільському та лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, з додержанням вимог цього Закону.
Стаття 32. Охорона бджіл під час проведення лісогосподарських робіт
З метою охорони бджіл під час проведення лісогосподарських робіт забороняється вирубування липи, клена, верби, акації, каштанів та інших медоносів і пилконосів у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів - ареалів природного розселення бджіл, крім випадків поліпшення санітарного стану лісів та умов їх відновлення.
Стаття 33. Охорона бджіл у природних умовах життєдіяльності
З метою охорони бджіл у природних умовах життєдіяльності не допускається розорення бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах і штучних спорудах. Якщо бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини, їх, по можливості, переселяють.
Стаття 34. Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва
Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік чи пасічниками.
Стаття 35. Охорона бджіл на державному кордоні України
Охорона бджіл на державному кордоні України здійснюється відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.
Стаття 36. Охорона генотипів бджіл
Робота щодо збереження, репродукції та поліпшення аборигенних (місцевих) бджіл проводиться відповідно до законодавства України.
Збереження, репродукція та поліпшення аборигенних (місцевих) бджіл в ареалах їх природного розселення здійснюються на основі принципу збереження та поліпшення цих порід, який склався в тих чи інших природно-кліматичних умовах.
З метою охорони генотипів бджіл створюються племінні бджолорозплідники та племінні пасіки, які займаються репродукцією бджіл з наступним їх розселенням у відповідних ареалах.
Навколо племінних бджолорозплідників і племінних пасік установлюються зони радіусом 15 - 20 кілометрів, на території яких дозволяється розводити бджіл лише місцевої селекції.
Стаття 37. Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи
Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здійснює гідрометеорологічна служба в порядку, визначеному законодавством.
Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.


 

 

 

 

 

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва
Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.
Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва несуть особи, винні у:
неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;
порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл;
реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;
ухиленні від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів бджільництва та їх сумішей;
порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;
реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл.
Законами України може бути встановлено відповідальність також за інші види порушень у галузі бджільництва.
Стаття 39. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про бджільництво
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про бджільництво, відшкодовується в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
Стаття 40. Розгляд спорів у галузі бджільництва
Спори, що виникають у галузі бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку. 
 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика