Главная Законодательство Закон о пчеловодстве Украины - Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА

Авторизация

Спасибо что зашли на наш сайт. Здесь Вы найдете много полезной информации почерпнув и повысив свои познания в пчеловодстве.До скорого свидания!
 
Закон о пчеловодстве Украины - Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Обножка - Законодательство
Оглавление
Закон о пчеловодстве Украины
Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Все страницы

 

 

 

 

 

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
Стаття 41. Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх і двосторонніх угод.
Участь України у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:
проведення спільних наукових досліджень;
розроблення та реалізації міжнародних програм;
здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках та в їх проведенні;
набуття членства в міжнародних організаціях пасічників;
підтримання міжнародних професійних і виробничих контактів.
Стаття 42. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


 

 

 

 

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 89 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99) після слів "спеціальне використання лісових ресурсів" доповнити словами "крім розміщення пасік";
2) частину шосту статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1999 р., № 38, ст. 345) після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим. 
 
Error: Incorrect password!
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика